Týždeň finančnej gramotnosti

Gramotnosť sa nemeria len na úrovni, či vieme písať, čítať a počítať, ale aj na úrovni finančnej. Je dôležité, aby sme vedeli NARÁBAŤ SO SVOJIMI FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ROZUMNE, s chladnou hlavou a triezvo. Mnohí totiž hneď ako dostanú výplatu, ju utekajú minúť do najbližšieho obchodu. Obchod je ešte ten lepší prípad, mnohí totiž utekajú do krčmy, ale to už je téma na iný článok.

kalkulačka

Týždeň finančnej gramotnosti je venovaný práve takýmto ľudom, aby sa vzdelávali práve v tejto oblasti. Je to nesmierne dôležité, tak ako sa naučiť variť. Keď vieme hospodáriť, máme Z ČOHO variť. Počas tohto týždňa sa organizujú rôzne semináre, školenia, workshopy, testy, cvičenia po celom Slovensku. Vstupné na ne je často dobrovoľné alebo žiadne, pretože je to medzinárodne uznávaný problém, ktorý treba riešiť.

V minulosti sa ľudia učili hospodáriť najmä od svojich rodičov. No vtedy bola iná doba, pretože rodičia mali viac času na svoje deti a viac sa s nimi rozprávali. Deti si viac všímali, čo robia rodičia, na čo vynakladajú svoje finančné prostriedky a podobne. Dnes ich to musí naučiť niekto iný a je to veľká škoda. Pretože by to mali mať naučené ako automatickú vec, nie ako vec, ktorú sa musia dodatočne učiť a opravovať svoje doterajšie zlé návyky. Je to nesmierne dôležité vedieť ako žiť.

mars

Tento týždeň sa nazýva aj GLOBAL MONEY WEEKa trval od 12. do 18. marca 2018. Opakuje sa každoročne, preto neváhajte, na budúci rok podporiť túto skvelú myšlienku finančnej gramotnosti (pretože tento rok to už nestíhate, škodaaa). Aby ste však vedeli, nemusíte čakať rok, kým so sebou niečo začnete robiť. Začať môžete ihneď, od tohto okamihu. To je práve hlavná myšlienka tohto článku – TREBA BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝ.  Nezabúdajte na to, je to pre vás mimoriadna šanca, ktorú treba využiť, kým ste ešte ako-tak mladý. 

Týždeň finančnej gramotnosti
Ohodnoťte příspěvek