Príbeh hviezdy

V černote medzihviezdného priestoru sa oblak plynu a prachu zdá byť absolútne nehybný. Je taký po miliardy rokov, iba z času na čas ho postrčia gravitačné sily z galaktického susedstva. Prejde ešte viac času a stále sa toho veľa nedeje. Nakoniec sa však mrak od základov zatrasie – dorazí k nemu možno šoková vlna zo vzdialenej supernovy alebo sa zrazí s iným plynným oblakom. Toto narušenie stlačí materiál v mraku bližšie k sebe a ten začne reagovať pod tiažou vlastnej gravitácie.

hvězdy

Prach, ktorý zväčša obsahuje atómy vodíka a hélia, sa začne zhlukovať a rotovať. Z mraku (inak známeho ako nebula alebo hmlovina) sťahuje do seba viac a viac materiálu. Ako tento zhluk rastie, tlak všetkého toho materiálu sa stlačí do seba a spôsobí, že začne narastať teplota – gravitačná energia sa zmení na tepelnú energiu. Fragmenty pokračujú v raste, sú čoraz horúcejšie, až sa nakoniec stanú gigantickou rotujúcou sférou superhorúceho plynu. A zrodila sa hviezda.
Alebo, aby sme boli presnejší, zrodila sa protohviezda. 

Či sa táto protohviezda stane hviezdou, akou je aj naše Slnko, závisí od toho, Koľko materiálu sa v nej nakoniec nazbiera. Protohviezdy, ktoré majú menej ako 8 % objemu nášho Slnka, nedosiahnu dostatočnú teplotu (10 miliónov stupňov Kelvina) na to, aby prebehla jadrová fúzia vodíka. Niektoré z týchto „zlyhávajúcich“ hviezd, ktoré môžu byť aj 13-krát väčšie ako Jupiter, sú dosť horúce nato, aby v nich prebehla fúzia deutéria (izotopu vodíka) a stávajú sa tak hnedými trpaslíkmi. Tie menšie – ak obiehajú iný objekt – sa stávajú planétami.
Najväčšie objekty, tie, ktoré sú schopné fúzie vodíka, sa začínajú stabilizovať.

galaxy

Energia, ktorú vysiela ich jadro, vybalansuje ich gravitáciu a vďaka tomu sa predíde ich kolapsu. V tejto fáze sa vodík v jadre pomaly transformuje na hélium a energiu. Obrovské supergigantické hviezdy môžu spáliť svoje palivo za niekoľko miliónov rokov, zatiaľ čo relatívne chladné červené trpaslíky s malým objemom môžu zostať v tejto hlavnej fáze celé trilióny rokov. Bez paliva ich jadro o niekoľko miliárd rokov vychladne a zmení sa na čierneho trpaslíka – hustú guľu hmoty, ktorá už nevysiela teplo ani svetlo.

Príbeh hviezdy
Ohodnoťte příspěvek
Share