Prečo vyhynuli dinosaury?

Pred zhruba 66 miliónmi rokov spôsobila nejaká udalosť kataklizmu – vyhynutie nevtáčích druhov dinosaurov. V tom čase sa končil posledný vek obdobia kriedy. Vášnivá diskusia o tomto veľkom vymieraní druhov sa točí okolo troch hlavných možností, prečo k nemu vlastne došlo: mohla sa zvýšiť vulkanická činnosť, nastali postupné klimatické zmeny alebo na Zem dopadol asteroid. Každá z troch hypotéz má vo vedeckej komunite svojich zástancov, ale do úvahy by sa mala brať aj možnosť, že k veľkému vymieraniu mohli prispieť dve alebo všetky tri možnosti.

dinosaurus

Hypotéza č.1: Vulkanická činnosť
Ku koncu kriedy boli na západe Severnej Ameriky a v juhovýchodnom Atlantiku veľmi aktívne a v Indii sa z obrovských čadičových výtryskov zrodila masívna vulkanická oblasť – Dekanská plošina. Toto sa udialo na území veľkom až 500 000 km2, pričom sa tu „rozlialo“ 1 000 000 km3 čadiča. Tieto stolové vrchy, tzv. trapy, sa samozrejme nevytvorili naraz, ale v priebehu 50 miliónov rokov.
Mimoriadna sopečná aktivita teda viedla vedcov k sformulovaniu tzv. vulkanickej hypotézy. Tá hovorí, že toto vymieranie sa spustilo vulkanickým znečistením vzduchu a následnými klimatickými zmenami. Túto hypotézu „pretláčali“ najmä vedci v 80. rokoch na čele s Charlesom Officerom z univerzity Dartmouth College v USA.

Hypotéza č. 2: Postupné zmeny
Táto hypotéza sa zakladá na tom, že klesajúca úroveň oceánov zmenšovanie úrodného územia a meniaca sa klíma spolu spôsobili počas obdobia kriedy postupný úbytok druhov dinosaurov. Tento úpadok nakoniec odsúdil na vymretie nevtáčie druhy dinosaurov aj iných zvierat. Aj keď nie všetky zvieratá vyhynuli, zvyšné rody sa stali vinou menšej rozmanitosti druhov viac zraniteľnými voči lokálnym prírodným pohromám.

V minulosti sa zdalo, že stratigrafické dôkazy by mohli túto teóriu podporiť (stratigrafia sa zaoberá vrstvami sedimentov). Hovorilo sa o trojmetrovej „medzere“ v sedimentoch z konca kriedového obdobia, v ktorej sa nenachádzali absolútne žiadne dinosaurie fosílie. Avšak precíznejšie odbery vzoriek ukázali, že táto „medzera“ vznikla nesprávnym zhromažďovaním dôkazov. Dinosaurie kosti a odtlačky láb sa nachádzajú všade až po vrstvu, ktorá vznikla v čase dopadu asteroidu.

armagedon

Hypotéza č.3: Dopad asteroidu
A nakoniec sme sa dostali k najznámejšej a najpopulárnejšej teórii o vyhynutí dinosaurov. Hypotéza o dopade asteroidu sa do povedomia širokej verejnosti dostala v 80. rokoch. Fyzik Luis Alvarez a jeho syn, geológ Walter, vtedy predostreli vysvetlenie pre nezvyčajne vysoké koncentrácie irídia vo vrstvách skál z obdobia kriedy, ktoré sa našli v Taliansku, Dánsku a na Novom Zélande.
Vedci tvrdili, že za zvýšenú úroveň irídia je zodpovedný dopad gigantického mimozemského telesa – asteroidu –, ktorý mal spôsobiť rozpad globálneho ekosystému a masové vymieranie. Takýto asteroid musel mať v priemere vyše 10 km a Zem musel zasiahnuť miliardukrát väčšou silou, než akú má najväčšia človekom riadená nukleárna bomba.

Prečo vyhynuli dinosaury?
Ohodnoťte příspěvek
Share